Контакти   |  Кариери  |  Графична версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 
Европейски съюз

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Европейски фонд за регионално развитие
Управляващ орган на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ


A-   |  A   |  A+
Общи въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Общи въпроси и отговори" може да задавате Вашите въпроси от общ характер, свързани с ОП "Развитие на конкуренотспособността на българската икономика" 2007-2013, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.

 
Задай НОВ въпрос
Име и фамилия:*
E-mail:*
Въпрос:*
  Код
Код:* Обнови
 
Търсене във ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Търси за:
 
Весела Георгиева 19/10/2016

Бих искалa да попитам кога се очаква да излязат резултатите от BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“


роза георгиева 19/10/2016

Може ли по програма енергийна ефективност да кандидатства предприятие, работещо в областта на туризма за закупуване на
- нови машини
- транспортни средства (микробус)?


Елена Христова 17/10/2016

Здравейте,
Дали вече можете да кажете по-конкретно кога ще излязат резултатите от оценката по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, тъй като от крайния срок за подаване на проектни предложение вече минаха повече от 6 месеца.
Поздрави,
Елена Христова


Мариана Кирилова 07/10/2016

По процедура № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ в публичната покана е посочено в III.2.2.
Минимални изисквания :
Общият оборот, за последните 3/три/ приключили финансови години 2013,2014 и 2015г./или в зависимост от датата, на която кандидата е учреден или е започнал дейността си , да е не по-малък от прогнозната стойност на обособената позиция за която се кандидатства.
Въпросът ми е : Ако се кандидатства по няколко обособени позиции, какъв оборот ще се търси на кандидата, сборът от прогнозните стойности на обособените позиции по които кандидатства или всяка една от обособените позиции да отговаря на минималните изисквания? предварително благодаря


Иван Асенов 06/10/2016

Здравейте, кога ще излязат резултатите по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. В предишни запитвания по този въпрос сте посочили, че след средата на септември ще има резултати, но все още такива не са налични. Моля, бъдете по-конкретни.


М.Емилова 03/10/2016

Здравейте! Имам транспортна фирма която разполага с 1 камион. По коя програма мога да кандидатствам за да придобия специализирано транспортно средство/ камион/, предназначен за превоз на товари, с максимална маса над 3,5тона. За моята транспортна фирма с дейност превоз на товари мога ли да получа някаква безвъзмездна финансова помощ? Благодаря ви предварително за отговора!


Емил Петров 03/10/2016

Здравейте,
Въпреки, че никога несъм вярвал на слухове, значителното забавяне на оценителния процес на подадените на 04.04.2016 г. проекти за внедряване на иновации започва да поражда съмнения!?
Появиха се слухове, че Управляващия орган забавя обявяването на резултатите, защото се осъществява договаряне с кандидати, които да финансират нечия предизборна кампания, в замяна на което да получат безвъзмездно финансиране.
Надявам се да опровергаете тези слухове като посочите причините за забавяне на оценителния процес, определите конкретен срок за обявяване на резултатите или направо да обявите същите. Надявам се, че в съответствие с очакванията, получените резултати ще са следствие от реално приключила обективна оценка по обявените критерии.
Предварително благодаря!


Васка Кирова 02/10/2016

Здравейте!
Кога се очаква да излязат резултатите по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП"


Борислава Иванова 30/09/2016

Здравейте,
След приемането на ПМС 160/01.07.2016 започнаха да се появяват различни тълкувания на въпроса какво представлява съобщението за събиране на ценови предложения. Координатори твърдят, че може да се използва методика при избора на изпълнител чрез ценово съобщение. Същевременно, вие отговаряте на сайта си, че е задължително спазването на критерий най-ниска цена. С цел избягването на бъдещи финансови корекции при изпълнението на проектите, моля да публикуването някакви указания за този вид процедура, съгласувана с Министерство на финансите.
Благодаря


Иван Павлов 30/09/2016

Здравейте !
Вече премина средата на месец Септември. Кога можем да очакваме някакво развитие по процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" ?
Поздрави и лек ден !