Контакти   |  Кариери  |  Графична версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 
Европейски съюз

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Европейски фонд за регионално развитие
Управляващ орган на
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ


A-   |  A   |  A+
Общи въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Общи въпроси и отговори" може да задавате Вашите въпроси от общ характер, свързани с ОП "Развитие на конкуренотспособността на българската икономика" 2007-2013, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.

 
Задай НОВ въпрос
Име и фамилия:*
E-mail:*
Въпрос:*
  Код
Код:* Обнови
 
Търсене във ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Търси за:
 
Емилия Петкова 24/01/2017

Здравейте,
във връзка с подготовката на процедура за избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване бихме искали пояснение допустимо ли е да се предвиди изискване, аналогично на чл. 146 от ЗОП с цел да се ограничи възможността за доставка на такова, което формално може да отговаря на спецификациите, но да бъде с по-ниско качество и с по-трудна реализация на гаранционна отговорност, ако е от трети страни по смисъла на цитираната разпоредба и т. 55 от § 2 от ДР на ЗОП. В конкретния случай бенефициентът не е публичен или секторен възложител по ЗОП, а средно предприятие.


Евгени Савчев 17/01/2017

Здравейте,
Участвахме в мероприятието ви на 13.01.2017 година в Гранд - хотел София " Инфо ден за програма " Развитие на клъстърите в България ".
Бихте ли ни изпратили стенограма на мероприятието, или презентации на лекторите, както и въпросите и отговорите на участниците ?
Предварително ви благодарим!


Емил Керков 11/01/2017

Здравейте,

Може ли частно училище да кандидатства по програмите за конкурентоспособност? И по-специфично, ние се опитваме да вкараме и развием различни технологии (устройства и програми) в класните стаи - дали това попада в приоритетна ос 1?

Благодаря и
Честита Нова Година


Петър Христов 10/01/2017

Моля, определете кои са областите, свързани с европейски и регионални предизвикателства и отделно кои са областите, свързани със секторите на НСНМСП. Моля, да ги изброите, както и да посочите източниците, в които може да се намери по-подробна информация.


Фани Станкова Петкова 06/01/2017

Къде трябва да подам декларация за патент като обекта ми е на Пазар Владиславово?


Дони Кирчева 28/12/2016

Здравейте и честита Коледа!
Бих искала да попитам защо все още никой не коментира ситуацията, която се създаде по процедура Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията. Налице е огромна разлика между необходимият брой точки за класиране в списъка на одобрените за финансиране проекти между малките, средните и големите предприятия. Този проблем не е нов и още но етап коментари на насоките/условията за кандидатстване бе поставен на дневен ред и имаше предложения за увеличаване бюджета на процедурата, в частност за микро и малките предприятия, които безспорно са най-голямата група в страната. Сега проблемът е вече факт и е дискриминотивно поведението Ви спрямо малките фирми, които не могат непрекъснато да подготвят нови проекти, които очевидно са качествени щом имат толкова добри точки, но въпреки това са всеки път в резервите, въпреки че средните и големите фирми с далеч по-малко точки са одобрени за финансиране. Да, ние знаем,че това е първата процедура за големите предприятия от новия програмен период, но за разлика от нас-малките те имат и финансовата възможност да подготвят и други проекти, а съгласно индикативната Ви програма вече се откриха и тепърва ще предоставите още нови възможности за тях. Знаем и за подкрепата, която осигурихте уж на малките фирми за преференциални кредити,но тази подкрепа всъщност е за самите банки, така че не ни задържайте моля. Уж е приета национална стратегия за насърчаване на иновациите и какво ли още не в тази насока,но резултатите от тази процедура и мълчанието Ви показват съвсем друго. Считам за редно да се подкрепят проектите до 68 точки след като финансирате с толкова точки проектите на големите фирми, защото още от самото начало бе ясно, че конкуренцията между малките е най-голяма и не одобрихте коминторите и предложенията на заинтересованите лица. Освен това бюджета на програмата допуска тази възможност за увеличаване на бйджета по тази ключова процедура, а и усвояемостта на средствата е много ниска. Мълчанието Ви е демотивиращо за малките фирми и ние сме обезкуражени от ситуацията. Говорите за прозрачност и равни условия,които са залегнали в програмата като цяло при разходка нито на тези средства, но равни ли са условията в тази процедура. Моля за становище дали ще се финансират проектите на всички предприятия, които имат до 68 точки и нагоре, така както са одобрени на големите фирми.


Елена Спирина 14/12/2016

Интересува ме дали има актуални отворени за кандидатстване процедури по програмите "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" - BG16RFOP002-2.002 ?
Ако няма отворени процедури, тогава кога ще може да кандидатстваме по нея?


Lili prodanova 14/12/2016

Искам да попитам дали ще има пари за резервите и то по-точно за микро и малките предприятия по процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията". Много е неприятно, че нашето малко предприятие с над 70 точки е в резервите, а големите с 67 са сред одобрените. За пореден път много качествени проекти на малките фирми остават в резервния списък и в същото време се пускат нови процедури, без да се търси възможност за дофнансиране на тези резерви. За разлика от големите предприятия малките не могат да си позволят да участват във всяка обявена процедура, защото разходите покрай подготовката на едно проектно предложение са доста големи. Уж стратегията е насочена за подпомагане на малките предприятия, а на практика се получава съвсем друго: много добре се знае още от миналият програмен период, че конкуренцията между микро и малките предприятия е най-голяма, което е нормално предвид, че те са най-многобройни като цяло, а бюджета за тях е минимален. Моля, бъдете конкретни в отговора, защото той касае много малки фирми от поредния огромен списък с качествени резервни предложения. Като представител на малкия бизнес съм обезсърмена от тази ситуация.Благодаря!


Илина Манова 12/12/2016

Здравейте,
кога се очакват резултати от оценката по BG16RFOP002-2.002 ?
Благодаря, ИМ


иван асенов 12/12/2016

Здравейте, на 08.12.16г.публикувахте № РД-16-1360/08.12.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с референтен номер: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Въпросът ми предполагам, че касае много кандидати, които са в списъка с резервите. Интересува ме дали ще има допълнителен бюджет за финансиране на резервните предложения и как ще бъде разпределен бюджета спрямо различните категории предприятия: микро и малки, средни и големи предприятия. Видно от списъка на одобрените и списъка с резервните кандидати, конкуренцията в категорията микро и малки предприятия, е най-голяма, като това не е нещо ново и мисля, че там би следвало да се увеличи най-много бюджета, още повече, че съм сигурен, че не само по мое мнение е изключително нечестно и дискриминативно в тази обединена, не знам поради какви причини категория от предприятия, да се финансират проекти с 83 и повече точки, а в в групата на средните предприятия финансиране ще получат предприятия с 71,5 и повече точки. На големите предприятия са достатъчни 68 точки за финансиране. Непрекъснато ни обяснявате как микро и малките предприятия са гръбнака на българската икономика и те осигуряват най-голяма заетост, а в същото време обединявате в тази група две огромни категории: микро и малки предприятия и се оказва, че е напълно достатъчно да получиш финансиране с 68 точки, ако си голямо предприятие, а микро-предприятията, които имат най-голяма нужда от финансиране имат нужда от над 83 точки. Ще се корегира ли тази несправедливост?