Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
Общи въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Общи въпроси и отговори" може да задавате Вашите въпроси от общ характер, свързани с ОП "Развитие на конкуренотспособността на българската икономика" 2007-2013, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.

 
Задай НОВ въпрос
Име и фамилия:*
E-mail:*
Въпрос:*
  Код
Код:* Обнови
 
Търсене във ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Търси за:
 
Дарина Кулова 01/03/2017

Здравейте, ние сме малко предприятие, занимаващо се с машиностроене. Можем ли да кандидатстваме за финансиране по някоя от оперативните програми, например
ОП " Инициатива за МСП"2014-2020г. за построяване на ново производствено хале. Благодаря!


Иван Иванов 28/02/2017

Здравейте,

Виждам, че и по-рано е имало подобни въпроси, но тъй като вече е минал повече от месец от посочения от вас прогнозен краен срок, отново бих искал да попитам, кога се очакват финалните резултати от кандаидатстването по процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"-BG16RFOP002-1.002.

Предвид естеството на работа на тези предприятия, забавянето вероятно поставя под риск реализацията и иновативността на техните проектни предложения, тъй като те се развиват в условията на световна конкуренция.

Благодаря предварително!


Цветанка Клисарова 24/02/2017

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Въпросът ми е свързан с попълването на приложение Б.
Обследваният обект е ел. подстанция. Измерването на ел. енергията става на страна 110kV.
Измерват се:
"R+" - използвана реактивна енергия (kVArh);
"R-" - отдадена реактивна енергия (kVArh);
"А"- използвана активна енергия (kWh).
Препоръчва се марка, с реализирането на която ще се намали количеството на използваната реактивна енергия.
Въпросът ми е в табл. 4.1.1 за годишното потребление по години и енергоносители стойността на коя енергия (или на всички) се вписва?
Ако е тази, която касае мярката, а именно използваната реактивна енергия, коефициента на екологичния еквивалент за генерирани емисии СО2 остава ли както за електричество?
Предварително благодаря.
Успешен ден!


Цветанка Клисарова 24/02/2017

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Въпросът ми е свързан с попълването на приложение Б.
Обследваният обект е ел. подстанция. Измерването на ел. енергията става на страна 110kV.
Измерват се:
"R+" - използвана реактивна енергия (kVArh);
"R-" - отдадена реактивна енергия (kVArh);
"А"- използвана активна енергия (kWh).
Препоръчва се марка, с реализирането на която ще се намали количеството на използваната реактивна енергия.
Въпросът ми е в табл. 4.1.1 за годишното потребление по години и енергоносители стойността на коя енергия (или на всички) се вписва?
Ако е тази, която касае мярката, а именно използваната реактивна енергия, коефициента на екологичния еквивалент за генерирани емисии СО2 остава ли както за електричество?
Предварително благодаря.
Успешен ден!


Кирил Мянков 21/02/2017

Здравейте,

Дали е възможно да конкретизирате поне до месец, ког да се очакват резултати по процедурата "BG16RFOP002-1.002"

Разбирам че и вие сте натоварени но все пак дайте поне ориентир за да могт кандидатите да планират поне донякъде работата си.


Кирил Мянков 21/02/2017

Здравейте,

Дали е възможно да конкретизирате поне до месец, ког да се очакват резултати по процедурата "BG16RFOP002-1.002"

Разбирам че и вие сте натоварени но все пак дайте поне ориентир за да могт кандидатите да планират поне донякъде работата си.


Кремена Илинова 21/02/2017

Здравейте!
Бих искала да попитам относно процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации" 2014 - 2020 г. Фирмата ми е ЕТ и като такава не представя баланс при годишното отчитане, а само ОПР.. При критериите и методология за оценка има доста коефициенти и индекси, които се изчисляват на база баланса на предприятието. Аз какво трябва да представя като документ? Мога да изготвя баланс за трите предходни години, но той няма да е заверен и може би няма да го приемете. Или да не представя баланс, но тогава не мога да изчисля индексите и мога да отпадна по точки.
Благодаря Ви предварително за отговора!
Приятен работен ден!


Красен Петров 16/02/2017

Здравейте,интересува ме на какъв етап от разглеждането е процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия ", доколкото минаха 10 месеца от подаването на предложенията ни.Какъв е крайният срок, в който трябва да се произнесат комисиите и да излезе списък на одобрените предложения по проекта?


Илиана Илиева 13/02/2017

Добър ден!
Интересувам се по процедура Разработване на
продуктови и производствени иновации, обявена за отваряне през м.март 2017, допустими ли са за кандидати новоучредени дружества? В случай, че няма пречка да кандидатстват, ще има ли финансови параметри , на които да отговарят и заради които няма да се достигне необходимия минимум точки, т.е. ще бъде ли определяща липсата на финансова история? Вторият ми въпрос е има ли пречка съдружник във фирмата да е физическо лице, което не е гражданин на ЕС? Допустимо ли е едно физическо лице да участва в повече от 1 юридическо лице, кандидати по ОП?
Благодаря ви!


Силвия Иванова 10/02/2017

Здравейте,

Искам да попитам кога се очаква да излязат оценените проекти по програма \\\"подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия\\\"? Бяхте написали по-рано, че това ще се случи не по-късно от края на Януари 2017?